Poem 25 In Solidarity: Gezi Parkında bir Kuş Yuvası (A Bird Nest in Gezi Park)

by Müesser Yeniay

Gezi Parkında bir Kuş Yuvası

Nazım Hikmet’e saygıyla

Bir kuş yuvasından yazıyorum bunları
iki dal arasında, Gezi parkında
göğsüme bıçak gibi saplanıyor nefesim
göğü yıkmaya geliyorlar bütün yeryüzü halkıyla

bir kuş yuvasıyım Gezi parkında
iki dal arasında

burada insanlar zehirli
ağaçlar sökülmüş

kovuluyoruz annemizin
bizi davet ettiği dünyadan

kuş seslerini bombalıyorlar
-çıkaramaz kuşlar çil çil para sesini-

bir Ethem duyuluyor ateşler içinde Anka!
kaynak işçisi Ankara’da..
yığılıyor bedeni kuş tüyü gibi.

ölmeden toprak ediyorlar bizi
duman altında sokak çocukları ve kediler
kambur sırtlarında kaybolan rüya
kör gözlerle dünyaya bakılmaz artık
ya uyumak hiç ummadığın bir anda!
hiç ummadığın anda uyumak..

ben bir kuş yuvasıyım Gezi parkında
bir çift dal arasında

A Bird Nest in Gezi Park

In memory of Nâzım Hikmet with respect

I am writing these words from a bird nest
between two branches, in Gezi Park
like a knife my breath is stuck in my chest
they are coming to destroy the sky with all the people of earth

I am a bird nest in Gezi park
between two branches

here the people are poisonous
the trees are displanted

we are getting dismissed from
where our mothers invited us

they are bombing the twitters of birds
-they cannot produce the sound of cash-

an Ethem is heard, a simurg in fire!
welding worker in Ankara
his body is collapsing like a feather

they are turning us into earth before we die
under smoke street children and cats…
on their hunchback a lost dream
eyes blinded cannot see the world…
or to sleep in an unexpected moment!
in an unexpected moment to sleep…

I am a bird nest in Gezi park
between a pair of branches

Müesser Yeniay

Müesser Yeniay

Müesser Yeniay
1984 Bayındır, İzmir doğumlu. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu. II. Yunus Emre (2006), Homeros Attila İlhan (2007), Ali Rıza Ertan (2009) şiir ödülleri sahibi.

İlk kitabı Dibine Düşüyor Karanlık da 2009’da çıktı. Dünya şiirinden çevirileri kapsayan ikinci kitabı Evimi Dağlara Kurdum 2010’da; son kitabı Yeniden Çizdim Göğü ise 2011’de yayımlandı. İranlı şair Behruz Kia’nın şiirlerini Lalelere Requiem adıyla Türkçeye çevirdi. Diğer çevirileri: Gerard Augustin/Seçme Şiirler (Eray Canberk, Başak Aydınalp, Metin Cengiz ile birlikte, 2011), Michel Cassir/Kişisel Antoloji (Eray Canberk, Metin Cengiz ile birlikte, 2011).

Şiirleri İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Sırpça, Arapça ve İbranice’ye çevrildi. Bosna-Hersek, İsrail, Sırbistan ve Amerika’da düzenlenen uluslararası şiir festivallerine katıldı.
Şiirden dergisi editörüdür. P.E.N ve Türkiye Yazarlar Sendikası üyesidir. Bilkent Üniversitesinde Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir.

MÜESSER YENİAY was born in İzmir, 1984; graduated from Ege University, with a degree in English Language and Literature. She has won several awards in Turkey including the Yunus Emre, Homeros Attila İlhan and the Ali Riza Ertan prize.

Her first book Dibine Düşüyor Karanlık da was published in 2009 and her second book Evimi Dağlara Kurdum is a collection of translation from world poetry. Her latest book Yeniden Çizdim Göğü was published in 2011. She has translated the poems of Persian poet Behruz Kia under the name of Lalelere Requiem.

Her poems have been translated into English, French, Serbian, Arabic, Hebrew and Italian. She participated in the poetry festivals in Bosnia-Herzegovina, Israel, Serbia and United States.

Müesser is the editor of the literature magazine Şiirden (of Poetry). She is currently pursuing an M.A. in Turkish literature at Bilkent University, Ankara, and is also a member of PEN and the Writers Syndicate of Turkey.

Advertisements

One response to “Poem 25 In Solidarity: Gezi Parkında bir Kuş Yuvası (A Bird Nest in Gezi Park)

  1. “birds cannot produce the sound of cash” …

    One of my favourite Gezi poems so far. Thanks for posting it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s