Tag Archives: turkish resistance

Poem 58 In Solidarity: You Who Wronged

Czeslaw Milosz.Tr.Richard Lourie

As an act of solidarity with the spirit of the Turkish resistance, prominent fiction writer, Nadeem Aslam sends in Czeslaw Milosz’s poem on the Poetry Foundation website as translated by Richard Lourie. Thanks Nadeem!

You Who Wronged

You who wronged a simple man
Bursting into laughter at the crime,
And kept a pack of fools around you
To mix good and evil, to blur the line… MORE

From The Collected Poems: 1931-1987 (The Ecco Press, 1988). The complete poem can be found at the Poetry Foundation website

Nadeem Aslam

Nadeem Aslam

Nadeem Aslam is the author of three previous novels, Season of the Rainbirds (1993), Maps for Lost Lovers (2004) – longlisted for the Booker Prize, shortlisted for the IMPAC Prize, and awarded the Kiriyama Prize and the Encore Award – and The Wasted Vigil (2008), described by A. S. Byatt as ‘unforgettable … tragic and beautifully written’.

His latest novel is The Blind Man’s Garden (2013)- set in Pakistan and Afghanistan in the months following 9/11: a story of war, of one family’s losses, and of the simplest, most enduring human impulses.

Born in Gujranwala,Pakistan, he now lives in England.

Advertisements

Poem 25 In Solidarity: Gezi Parkında bir Kuş Yuvası (A Bird Nest in Gezi Park)

by Müesser Yeniay

Gezi Parkında bir Kuş Yuvası

Nazım Hikmet’e saygıyla

Bir kuş yuvasından yazıyorum bunları
iki dal arasında, Gezi parkında
göğsüme bıçak gibi saplanıyor nefesim
göğü yıkmaya geliyorlar bütün yeryüzü halkıyla

bir kuş yuvasıyım Gezi parkında
iki dal arasında

burada insanlar zehirli
ağaçlar sökülmüş

kovuluyoruz annemizin
bizi davet ettiği dünyadan

kuş seslerini bombalıyorlar
-çıkaramaz kuşlar çil çil para sesini-

bir Ethem duyuluyor ateşler içinde Anka!
kaynak işçisi Ankara’da..
yığılıyor bedeni kuş tüyü gibi.

ölmeden toprak ediyorlar bizi
duman altında sokak çocukları ve kediler
kambur sırtlarında kaybolan rüya
kör gözlerle dünyaya bakılmaz artık
ya uyumak hiç ummadığın bir anda!
hiç ummadığın anda uyumak..

ben bir kuş yuvasıyım Gezi parkında
bir çift dal arasında

A Bird Nest in Gezi Park

In memory of Nâzım Hikmet with respect

I am writing these words from a bird nest
between two branches, in Gezi Park
like a knife my breath is stuck in my chest
they are coming to destroy the sky with all the people of earth

I am a bird nest in Gezi park
between two branches

here the people are poisonous
the trees are displanted

we are getting dismissed from
where our mothers invited us

they are bombing the twitters of birds
-they cannot produce the sound of cash-

an Ethem is heard, a simurg in fire!
welding worker in Ankara
his body is collapsing like a feather

they are turning us into earth before we die
under smoke street children and cats…
on their hunchback a lost dream
eyes blinded cannot see the world…
or to sleep in an unexpected moment!
in an unexpected moment to sleep…

I am a bird nest in Gezi park
between a pair of branches

Müesser Yeniay

Müesser Yeniay

Müesser Yeniay
1984 Bayındır, İzmir doğumlu. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu. II. Yunus Emre (2006), Homeros Attila İlhan (2007), Ali Rıza Ertan (2009) şiir ödülleri sahibi.

İlk kitabı Dibine Düşüyor Karanlık da 2009’da çıktı. Dünya şiirinden çevirileri kapsayan ikinci kitabı Evimi Dağlara Kurdum 2010’da; son kitabı Yeniden Çizdim Göğü ise 2011’de yayımlandı. İranlı şair Behruz Kia’nın şiirlerini Lalelere Requiem adıyla Türkçeye çevirdi. Diğer çevirileri: Gerard Augustin/Seçme Şiirler (Eray Canberk, Başak Aydınalp, Metin Cengiz ile birlikte, 2011), Michel Cassir/Kişisel Antoloji (Eray Canberk, Metin Cengiz ile birlikte, 2011).

Şiirleri İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Sırpça, Arapça ve İbranice’ye çevrildi. Bosna-Hersek, İsrail, Sırbistan ve Amerika’da düzenlenen uluslararası şiir festivallerine katıldı.
Şiirden dergisi editörüdür. P.E.N ve Türkiye Yazarlar Sendikası üyesidir. Bilkent Üniversitesinde Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir.

MÜESSER YENİAY was born in İzmir, 1984; graduated from Ege University, with a degree in English Language and Literature. She has won several awards in Turkey including the Yunus Emre, Homeros Attila İlhan and the Ali Riza Ertan prize.

Her first book Dibine Düşüyor Karanlık da was published in 2009 and her second book Evimi Dağlara Kurdum is a collection of translation from world poetry. Her latest book Yeniden Çizdim Göğü was published in 2011. She has translated the poems of Persian poet Behruz Kia under the name of Lalelere Requiem.

Her poems have been translated into English, French, Serbian, Arabic, Hebrew and Italian. She participated in the poetry festivals in Bosnia-Herzegovina, Israel, Serbia and United States.

Müesser is the editor of the literature magazine Şiirden (of Poetry). She is currently pursuing an M.A. in Turkish literature at Bilkent University, Ankara, and is also a member of PEN and the Writers Syndicate of Turkey.